درباره شرکت

استریو نواک (پیشتازان صدای برتر)افتخار دارد با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه اجرای سیستم های صدا رسانی و نورپردازی سالنهای همایش,آمفی تئاتر و کنفرانس
در استانهای خراسان رضوی و شمالی و جنوبی در خدمت کلیه ادارات ,ارگان ها و سازمانهای دولتی و خصوصی می باشد.
استریو نواک (پیشتازان صدای برتر)افتخار دارد با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه اجرای سیستم های صدا رسانی و نورپردازی سالنهای همایش,آمفی تئاتروکنفرانس
در استانهای خراسان رضوی و شمالی و جنوبی در خدمت کلیه ادارات ,ارگان ها و سازمانهای دولتی و خصوصی می باشد.